Strategické materiály

Pripravujeme vládne materiály so strategickým významom pre Slovensko. Program stability, či Národný program reforiem sú piliere makroekonomických, fiškálnych a štrukturálnych politík Slovenska.

Prehľad strategických dokumentov, ktoré pripravujeme:

Steve Buissinne
Steve Buissinne