Inštitút finančnej politiky

Našim poslaním je poskytovať analýzy a prognózy pre dobre informované verejné rozhodnutia a držať prst na pulze dňa v ekonomických témach.