PROGNÓZY

Od roku 2005 pripravujeme minimálne trikrát ročne nezávislé a realistické makroekonomické a daňové prognózy. Tie slúžia na prípravu viacročného rozpočtu verejných financií. Predtým než sa však stanú oficiálnymi musia byť odobrené príslušnými Výbormi, ktoré zabezpečujú nezávislosť a realistickosť prognóz. Výborom predsedá riaditeľ IFP a členmi sú najmä externí ekonomickí experti z renomovaných inštitúcií a bánk.