KALKULAČKY

Kalkulačky z našej dielne informatívne ukazujú vplyvy rôznych politík a návrhov. Ich cieľom je pomôcť verejnosti sa v nich lepšie zorientovať, ilustrovať logiku ich výpočtov, čí znížiť informačnú asymetriu v oblastiach, kde verejnosť nemá k dispozícii dostatočné relevantné údaje.