• Aktuálna prognóza

Prognóza príjmov a výdavkov na roky 2023 až 2028

Prognóza príjmov a vybraných výdavkov verejnej správy (február 2024)

  • Aktuálna prognóza