Návrh rozpočtového plánu

Návrh rozpočtového plánu (z angl. „Draft budgetary plan“, skr. DBP) je rozpočtový dokument prezentujúci vývoj fiškálnej pozície, predpokladaný vývoj ekonomiky a popis opatrení rozpočtovej politiky na dosiahnutie stanovených cieľov v strednodobom horizonte, ktoré krajiny eurozóny povinne predkladajú každoročne Európskej komisii.

Prehľad DBP (od r. 2022):