Technické manuály

Za účelom väčšej transparentnosti a vyššej zrozumiteľnosti našej práce a výstupov publikujeme aj technické a pracovné manuály.

Prehľad publikovaných manuálov:

Alexa z Pixabay
22. septembra 2021

Rozširovanie Výborov II

Firmbee z Pixabay
19. júna 2018

Fiškálna prognóza