Dostatok energie pre budúci výnos

Prognóza daňových a nedaňových príjmov (september 2022)