Z globálnej pandémie do globálnej inflácie

Makroekonomická prognóza na roky 2022 – 2025 (september 2022)