Zmena kurzu v globálnom obchode

Geopolitická nestabilita zasahuje globálny obchod a zvyšuje ceny kontajnerovej prepravy, najmä na trasách cez Červené more. To núti prepravné spoločnosti obchádzať Afriku. Výsledkom sú dlhšie a drahšie trasy do Európy. Počet lodí prechádzajúcich Suezským prieplavom klesol o 67%. Súčasne došlo k výraznému nárastu cien prepravy z Číny do Európy. Tento vývoj môže negatívne ovplyvniť obchodné vzťahy s Áziou a mať negatívne dôsledky pre ekonomiku.

Geopolitická neistota ohrozuje globálny obchod. To sa začína odrážať na cenách kontajnerovej prepravy. Problematické sú najmä trasy v okolí Červeného mora, kde sa kontajnerové lode v posledných týždňoch stávajú obeťami útokov rôznych paramilitantných skupín. Prepravné spoločnosti sú preto nútené využívať dlhšie a nákladnejšie trasy obchádzajúce Afriku na smere do Európy.

Podľa údajov spoločnosti Bloomberg kleslo množstvo kontajnerových lodí prechádzajúcich cez Suezský prieplav za prvých 22 januárových dní o približne 67 % percent v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Ceny kontajnerovej prepravy tak podľa indexu spoločnosti Freightos na trase z Číny do Európy vzrástli viac než 4-násobne a v opačnom smere viac než 3-násobne. Napriek razantnému nárastu sa však súčasné ceny na trase z Číny do Európy nepribližujú maximám z čias pandémie.

Predĺženie doby dodávok a zdraženie prepravy bude mať najväčší vplyv na obchodné vzťahy s Áziou. Ázijské krajiny prispievajú takmer k polovici celkového dovozu do Európskej únie z tretích krajín. Z toho Čína zastáva viac než 21-percentný podiel na dovoze. Predĺžené dodávky komponentov z Ázie môžu preto spôsobiť problémy pre európsky priemysel. Pri eskalácii môžu opätovne vzniknúť vynútené odstávky vo výrobe, ktorých sme boli svedkami počas krízy dodávateľských reťazcov v roku 2021.

Autori

Na stránke v sekcii dáta a štatistiky nájdete aktuálne údaje o tržbách z eKasy, cenách energetických a poľnohospodárskych komodít.

Autori