Trhu práce prospievajú cudzinci

Zahraniční pracovníci na Slovensku, najmä tí z Ukrajiny výrazne prispeli k rastu zamestnanosti v poslednom roku. Cudzinci obsadzujú najmä nízkokvalifikované pracovné pozície, ktoré firmy nevedia dlhodobo obsadiť a v regiónoch, kde s nedostatkom práce nie je problém. Kolaps Sillicon Valley Bank vyvolal stres v bankovom sektore a posunul úrokové očakávania nadol. Slovenský bankový sektor je však kvôli prísnejším reguláciám kvalitnejšie kapitalizovaný ako americký. 

Nebyť cudzincov, zamestnanosť by v posledných mesiacoch pravdepodobne klesla. Ich počet dosiahol nový rekord (vyše 90 tisíc) a k tvorbe pracovných miest prispel v minulom roku viac ako dvoma tretinami, z čoho väčšinový príspevok bol hnaný zamestnávaním utečeniek a utečencov z Ukrajiny, ktorí sa zamestnávajú najmä ako nízkokvalifikovaní pracovníci. Tieto pozície sú však z pohľadu firiem aj najviac žiadané a bol dlhodobý problém obsadiť ich. Zahraniční pracovníci zároveň čiastočne zmierňujú regionálny nesúlad medzi ponukou a dopytom práce. Až 80 % z nich pracuje na západnom Slovensku, kde má každý okres mieru nezamestnanosti nižšiu než 4 %.

Kolaps Sillicon Valley Bank a problémy ďalších amerických finančných inštitúcií vyvolali paniku na finančných trhoch, ktorú si odniesli najmä akcie bánk. Výsledkom je posun v úrokových očakávaniach smerom nadol. Investori očakávajú, že centrálne banky budú po nedávnych udalostiach pristupovať k ďalšiemu sprísňovaniu menovej politiky rezervovanejšie. Tento predpoklad sa však na poslednom zasadnutí ECB zatiaľ nenaplnil a banka zvýšila hlavnú sadzbu o ďalších 0,50 p.b.

Problémy bánk v zahraničí by sa slovenského finančného sektora dotknúť nemali. Slovenský bankový sektor zostáva kvalitne kapitalizovaný s ukazovateľmi kapitálovej primeranosti vyššími než v prípade USA. Dôvodom sú prísnejšie regulačné požiadavky, ktoré platia pre európske banky. Tie by mali zabezpečiť, že situácia podobná roku 2008 sa nebude opakovať. Prípad núteného predaja švajčiarskej banky Credit Suisse však pripomína, že nie len kapitál, ale aj dôvera verejnosti je základným predpokladom stabilného fungovania.

Autori

Autori