Archív pre zančku: prezentacia

19. októbra 2023

Odpočet programového vyhlásenia úradníckej vlády

Prezentovali sme odpočet úloh programového vyhlásenia vlády. My sme sa zamerali na ..
23. novembra 2020

Dôchodkový systém, jeho budúcnosť a predvolená stratégia v II. pilieri

IFP prezentovalo študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave súčasné nastavenie dôchodkového systému, dlhodobú prognózu výdavkov na dôchodky a možnosti ako zlepšiť dôchodkový systém..
15. februára 2020

Projekcie penzií – 2020 aktualizácia

Pracovná skupina pre starnutie obyvateľstva schválila nové projekcie výdavkov na dôchodky pre Slovensko po zmenách v dôchodkovom systéme v roku 2019..
15. februára 2019

Skrutkovač na hodnotu za peniaze

Odprezentovali sme našu štúdiu o možnej podobe výdavkových stropov na Slovensku..
6. novembra 2018

Využitie ekonómie a matematiky v hospodárskej politike

Študentom ekonomických a matermatických odborov slovenských univerzít IFP predstavilo tri aplikácie ekonómie a matematiky v oblasti verejných politík na Slovensku..
25. apríla 2018

Je oživenie v EÚ trvalé?

V rámci diskusného fóra HN sme diskutovali o tom, či aktuálne oživenie v EÚ je trvalé..
14. novembra 2017

Žiadne jednoduché riešenia pre lepší život na Slovensku

Prehľad aktuálnej situácie na Slovensku v oblasti školstva, trhu práce a zdravotníctva..
30. septembra 2017

Prognóza časovej štruktúry úrokových sadzieb na Slovensku

Prinášame vyhodnotenie prognózy časovej štruktúry výnosov slovenských štátnych dlhopisov v horizonte od jedného do 36 mesiacov v období od januára 2009 do decembra 2016..
Engin Akyurt
25. apríla 2016

Drafting ako nevyhnutný skill analytika

Ako písať krátke správy a komentáre tak, aby publikum rozumelo posolstu správy?..
21. marca 2016

Lepšia hodnota za verejné peniaze

Lepšia hodnota za verejné peniaze je iniciatíva IFP, ktorou chceme výrazne prispieť k zlepšeniu fungovania štátu podrobnou analýzou jeho výdavkov..
17. decembra 2015

Cost benefit analýza ako nástroj pre hodnotu za peniaze

Krátky teoretický pohľad do analýzy nákladov a výnosov, jej postupu a výberu kľúčových faktorov..
yatsusimnetcoj
9. decembra 2015

Vplyv minimálnej mzdy na zamestnanosť

Kvantifikovali sme vplyv zmien v minimálnej mzde na zamestnanosť na Slovensku..