Slovensko hľadá operátorov výroby

Dopyt po operátoroch strojov na Slovensku je oproti roku 2019 vyšší takmer o pätinu, kým po ostatných profesiách majú zamestnávatelia menší hlad. To aj napriek tomu, že priemysel v eurozóne v zotavovaní stále zaostáva. Nepriaznivé výsledky hlási najmä Nemecko, ktorého HDP v roku 2023 ako jediné z krajín G7 pokleslo. Od jesene minulého roka výrazne klesli ceny energetických komodít pre odber v roku 2025, čo naznačuje, že rast regulovaných cien pre domácnosti by mohol byť len mierny. Úrokové sadzby na hypotékach sa pravdepodobne priblížili k svojmu vrcholu. Banky sú pri poskytovaní úverov novým klientom opatrnejšie a nastavujú pre nich vyššie úroky v porovnaní s tými, ktorí refinancujú svoje pôžičky. 

Dopyt po operátoroch strojov je o patinu vyšší než pred pandémiou. Počet voľných pracovných miest sa vo februári vyšplhal na 87 tisíc, čo je najviac za uplynulé 4 roky. S výnimkou operátorov strojov a zariadení zaostávajú ostatné voľné pracovné ponuky za predkrízovou úrovňou v priemere o tretinu. Relatívne najviac operátorov a montérov strojov hľadá Trnavský kraj.

Globálny priemysel začína ožívať, no eurozóna zaostáva. Svetový index nákupných manažérov v priemysle sa vo februári dostal prvý krát do pásma expanzie po 17 mesiacoch. Oživenie naprieč krajinami je však nerovnomerné. Zatiaľ čo sentiment v USA od začiatku roka badateľne stúpa, vývoj v eurozóne nie je taký pozitívny. Spomedzi toho je situácia najkomplikovanejšia v Nemecku, ktoré ako jediná krajina G7 zaznamenalo zmenšenie svojej ekonomiky v roku 2023. Pozitívnou správou však sú zlepšujúce sa očakávania ohľadne budúcnosti aj v eurozóne. Tie stoja najmä na predpoklade poklesu úrokových sadzieb v druhej polovici roka, čo podporí hospodársky rast aj rýchlejšie oživenie priemysle.

Ceny energetických komodít (elektrina a plyn) s odberom v roku 2025 od októbra minulého roka systematicky klesajú. Aj napriek miernemu nárastu v posledných týždňoch sú od záveru minulého roka burzové ceny približne o tretinu nižšie. Rast regulovaných cien pre domácnosti by tak mohol byť len mierny, no dnes je ešte predčasné hovoriť aký bude skutočný rast cien energií v januári 2025.

Úroky na hypotekárnych úveroch pre domácnosti sú pravdepodobne blízko vrcholu. V súčasnosti už môžeme pozorovať veľmi mierny pokles úrokových sadzieb pre čisto nové úvery. Badateľne nižšie úroky na znova prerokovaných úveroch naznačujú, že banky sú ochotné poskytnúť lepší úrok veriteľom, ktorí za sebou majú históriu bezproblémového správania, zatiaľ čo pri nových veriteľoch sú opatrnejšie.

Autori

Na stránke v sekcii dáta a štatistiky nájdete aktuálne údaje o tržbách z eKasy, cenách energetických a poľnohospodárskych komodít.

Autori