S bagrom opreteky

Vysoká inflácia stojí v ceste pozitívnemu vývoju služieb a obrat v spotrebiteľskom správaní nepriniesli ani Veľkonočné sviatky. Výroba v domácom priemysle spomaľuje, čo je vidno najmä v porovnaní so susedmi. Náplasťou je odolné stavebníctvo, ktoré napriek slabej úverovej aktivite zažíva boom a má problémy nájsť zamestnancov. Nedostatok pracovníkov v odvetví vedie k dynamickému rastu miezd, ktorý ako jediný zvláda sekundovať vysokej inflácii.

Vysoká inflácia tlmí objem nákupov a brzdí sektor služieb. Negatívny vývoj zaznamenal najmä veľkoobchod, u ktorého reálne tržby v priebehu roka poklesli až o 12 %. Nepriaznivé časy zažíva aj maloobchod a obrat nenastal ani počas Veľkonočných sviatkov. Tržby z eKasy ukazujú, že počas sviatkov sme minuli v potravinách a reťazcoch nominálne len o 8 % viac ako pred rokom. Pri vyše 28 % raste cien potravín to však znamená, že ľudia odchádzali od stola menej sýti ako vlani.

Výroba v spracovateľskom priemysle na Slovensku posledné mesiace zaostala za priemernými úrovňami z roku 2019. V porovnaní s ostatnými krajinami V4 je tak zotavovanie priemyselnej produkcie najpomalšie, pričom výrazne najodolnejším sa javí poľský priemysel. V poslednom období tlmia negatívny vývoj priemyslu na Slovensku najmä automobilky, u ktorých prevláda mierne pozitívny sentiment aj ohľadom nasledujúcich mesiacov.

Podľa konjunkturálneho prieskumu v stavebníctve vníma nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily ako problém až 40 % podnikov. Nesúlad dopytu a ponuky na trhu práce a nízka počiatočná úroveň miezd poháňa rast nominálnych miezd v stavebníctve. Vo februári bola priemerná mzda stavebníkov vyššia o 15,6 % a je to je jediné odvetvie, ktorému sa darí držať krok s vysokou infláciou. Mzdy v službách boli vo februári medziročne vyššie o 12,2 % a v priemysle o 10,3 % a výraznejšie tak zaostali za infláciou.

Autori

Autori