Motor ekonomiky primŕza

V novembri minulého roka zažil zahraničný obchod citeľné ochladenie. Príčinou bolo najmä spomalenie automobilového priemyslu, ktorému po vydarenom období začala v závere roka dochádzať para. Ochladenie sa však netýka trhu práce. Nezamestnanosť v celej EÚ stále atakuje historické minimá. Väčšine krajín sa podarilo takmer plne zotaviť z kríz posledných rokov a svoju mieru nezamestnanosti dokázali skresať pod úroveň roku 2019.

V novembri slovenský zahraničný obchod výrazne spomalil. V porovnaní s októbrom 2023 klesol export o 4,4 % a pokles importu bol ešte výraznejší. Dôvodom bol najmä pokles exportu najvýznamnejšej kategórie strojov a prepravných zariadení, ktorá medzimesačne klesla o 6,9 %. Tento výsledok signalizuje spomalenie slovenských automobiliek, čo potvrdzujú aj novembrové dáta o priemyselnej produkcii. To či ide o jednorazový výkyv alebo zmenu trendu ukážu decembrové údaje.

Napriek stagnácii ekonomiky zostáva trh práce pokojný. Nezamestnanosť v celej EÚ je na svojom historickom minime. Počet ľudí bez práce v prepočte na počet ekonomicky aktívnych obyvateľov v novembri v EÚ opäť poklesol na 5,9 %. Najnižšiu mieru nezamestnanosti – len 2,4 % – si už tradične udržujú naši západní susedia z Česka. Pod 3 % sa zmestí aj Malta spolu s Poľskom. Slovensko sa umiestnilo v druhej polovici tohto rebríčka. Novembrová miera nezamestnanosti je u nás tesne pod úrovňou EÚ a od svojho minima ju delí len jedna desatina. Najvyššiu nezamestnanosť vykazujú krajiny južnej Európy ako Taliansko, Grécko a Španielsko, ale v dôsledku migrácie a štrukturálnym zmenám aj Švédsko spolu s Fínskom.

Vo väčšine krajín EÚ podliezla priemerná ročná miera nezamestnanosti v minulom roku úroveň spred pandémie z roka 2019. Najviac si na trhu práce polepšil ekonomický víťaz predchádzajúceho roka, Grécko. Významne znížiť nezamestnanosť sa podarilo aj Taliansku, kde však k tomuto výsledku výrazne prispel pokles aktívnej populácie. Nárast miery nezamestnanosti bol v pandémii vo väčšine krajín miernejší ako počas globálnej ekonomickej krízy. Prispeli k tomu pravdepodobne aj početné opatrenia na udržanie pracovných miest, ktoré počas Covid krízy na rozdiel od krízy v roky 2009 zaviedla väčšina krajín EÚ.

Autori

Na stránke v sekcii dáta a štatistiky nájdete aktuálne údaje o tržbách z eKasy, cenách energetických a poľnohospodárskych komodít.

Autori