Hybridy made in Slovakia

V reakcii na globálny posun od spaľovacích motorov, sa Slovensko adaptuje rozvojom výroby hybridných a elektrických vozidiel. Rastúci podiel hodnoty áut s alternatívnym pohonom v exportoch naznačuje pozitívne vyhliadky a posilnenie exportných pozícii Slovenska. Na pracovnom trhu však čelíme výzve. Miera voľných rezerv na trhu práce je na historickom minime. Do tohto ukazovateľa patria okrem nezamestnaných aj ľudia ktorí by potenciálne chceli pracovať, no sú buď odradení, nemôžu hneď nastúpiť, alebo by chceli pracovať dlhšie. Riešenie vyčerpaných kapacít trhu práce môže spočívať aj vo vyššej snahe o zapájanie ľudí mimo pracovného trhu, kde v porovnaní s krajinami EÚ zaostávame

Pokračujúci odklon od spaľovacích motorov núti výrobcov k prechodu na výrobu áut s alternatívnym pohonom. Viaceré európske automobilky v tomto prípade nehrajú prvé husle a často sú vytláčané lacnejšími elektromobilmi z Číny. Dobrou správou je, že výrobcovia automobilov na Slovensku investovali do prerábky výrobných liniek vďaka čomu stúpa podiel hybridných a elektrických áut vyrobených na Slovensku. Ak bude tento trend pokračovať, rastúca výroba elektromobilov a hybridov podporí konkurencieschopnosť a odolnosť našich exportov a ekonomického rastu aj v budúcich rokoch.

Slovensko patrí ku krajinám s najnižšou mierou potenciálnej pracovnej sily v rámci EÚ. Stenčujúcu sa ponuku práce vplyvom demografie ku koncu minulého roka potrápilo ochladenie v zahraničí a nárast predčasných dôchodcov. Dodatočnú potenciálnu pracovnú silu môžeme popri nezamestnaných hľadať aj v skupine mimo trhu práce, ktorí by chceli pracovať alebo neaktívnych, ktorí hľadajú prácu, ale nemôžu okamžite nastúpiť a podzamestnaných, teda zamestnancov ochotných pracovať viac hodín.

Miera potenciálnej pracovnej sily na trhu práce tvorila v minulom roku na Slovensku len 1,5 %. Nižšie číslo hovorí o menšom nesúlade dopytu zamestnávateľov v pomere ku dostupnej pracovnej ponuke, čo je čiastočne dobrá správa. Na druhej strane však nemáme dostatočný vankúš ľudí z domácich zdrojov, ktorí by mohli pomôcť tlmiť pokles ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Slovensko má popri nezamestnaných k dispozícií len cez 40 tisíc ľudí, ktorí predstavujú dodatočnú potenciálnu pracovnú silu. Viac ako polovicu tvoria neaktívni, ktorý by chceli pracovať. Sú to tzv. odradení, ktorí si zamestnanie nehľadajú, pretože neveria, že si nájdu primeranú prácu. Ďalšiu približne pätinu z potenciálnej ponuky práce tvoria neaktívne osoby, ktoré si zamestnanie hľadajú, no nie sú schopní nastúpiť do 14 dní. Potenciálna pracovná sila je súčasťou nevyužitých zdrojov na trhu práce. Slovensko patrí ku krajinám s relatívne vysokým podielom ľudí mimo trhu práce, tzv. neaktívnych.

Autori

Na stránke v sekcii dáta a štatistiky nájdete aktuálne údaje o tržbách z eKasy, cenách energetických a poľnohospodárskych komodít.

Autori