Program stability

Program stability je hlavný strednodobý rozpočtový dokument Slovenskej republiky. Prezentuje rozpočtovú stratégiu resp. plán krajiny, ktorý by mal predchádzať tvorbe nadmerných deficitov a vytvárať podmienky pre dlhodobé zdravie verejných financií.

Prehľad programov stability SR (od r. 2022):