Národný program reforiem

Národný program reforiem Slovenskej republiky (NPR) popisuje reformné snaženie vlády Slovenskej republiky v kľúčových štrukturálnych oblastiach. Prináša ucelený prehľad o realizovaných a plánovaných opatreniach, ktorými SR reaguje na špecifické odporúčania Rady EÚ pre Slovensko,

Prehľad NPR (od r. 2022):