Trh práce

Analyzujeme a hodnotíme aktuálny vývoj miery nezamestnanosti, miezd a zamestnanosti na Slovensku.

Prehľad publikovaných flash správ: