Prognóza príjmov a výdavkov na roky 2023 až 2027

Prognóza príjmov a vybraných výdavkov verejnej správy (september 2023)