Prognóza príjmov a výdavkov na roky 2022 až 2026

Prognóza príjmov a vybraných výdavkov verejnej správy (marec 2023, per rollam)