Aktuálna prognóza vybraných príjmov a výdavkov na roky 2022 – 2026

Strednodobá prognóza príjmov aj výdavkov (február 2023)