Zober zeleninu, nie klobásu

Ceny potravín mohli byť vyššie nielen pre vyššie ceny energií a zisky firiem, ale aj pre slovenský jedálniček. Ten obsahuje relatívne veľa spracovaných potravín, ktoré sú energeticky náročnejšie na výrobu a tým pádom aj drahšie. Krajiny so stredomorskou diétou mali infláciu potravín polovičnú oproti slovenskej. Vysoká inflácia tlmí spotrebu iných ako nevyhnutných statkov, čo sa prejavilo v poklese zamestnanosti v službách. V júli klesol aj celkový počet zamestnaneckých vzťahov a spolu s poklesom prítoku nových pracovných miest signalizuje ochladenie na trhu práce.

Vyššia energetická náročnosť v potravinárstve môže byť dôsledkom vyššej spotreby spracovaných potravín v spotrebnom koši Slovenska. Krajiny s vyšším podielom spotreby sezónnych potravín, či nespracovaných potravín (spravidla južanské členské štáty EÚ) majú nižšiu energetickú náročnosť v potravinárstve a v minulom roku zaznamenali aj nižší celkový rast cien potravín. Ceny sezónnych potravín stúpali v priemere naprieč EÚ o tretinu pomalšie ako zvyšok koša. Stredomorské krajiny s dvojnásobnou spotrebou sezónnych potravín mali infláciu polovičnú oproti slovenskej.

Zamestnanosť podľa Sociálnej poisťovne v druhom kvartáli poklesla o 0,2 %. K priemyslu, ktorý zaznamenáva poklesy už od vypuknutia vojny na Ukrajine sa v druhom kvartáli pridali aj služby. Zamestnanosť naďalej ťahalo stavebníctvo vďaka investíciám z EU fondov a Plánu obnovy. Júl bol o niečo pozitívnejší a zamestnanosť rástla medzimesačne o 0,3 %. Nárast bol však výlučne ťahaný rastom počtu živnostníkov, ktorých počet stúpol oproti minulému mesiacu až o 3,6 %.

Klesá aj dopyt po práci, prítok voľných pracovných miest poklesol v máji aj v júni. Celkový počet voľných pozícií síce mierne stúpol, čo však indikuje že je opäť o niečo ťažšie ich obsadiť. Po dlhšiu dobu efektivitu obsadzovania pracovných miest zvyšovali odídenci z Ukrajiny, ktorí obsadzovali ťažšie obsaditeľné pozície pod úrovňou svojho vzdelania. Ich prírastok však od začiatku tohto roka mierne pribrzdil, čo sa prejavilo na efektivite obsadzovania pracovných miest.

Autori

Autori