Archív pre zančku: seminar

16. júna 2023

Behaviorálne postrehy vo verejných politikách

Svetoví experti na využívanie behaviorálnych poznatkov vo verejných politikách v Bratislave diskutovali o tom, ako môžu byť behaviorálne postrehy prínosné pre verejnú správu a celú spoločnosť..
8. marca 2023

Energetická kríza: vládne investície, ktoré vyletia von komínom

V rámci podujatí Zelená vízia pre Slovensko, ktoré organizuje Slovenská klimatická iniciatíva náš riaditeľ diskutoval na tému opatrení na riešenie energetickej krízy..
24. februára 2020

Individuálne vzdelávacie účty

IFP sa zúčastnilo medzinárodného odborného seminára o možnosti implementácie individuálnych vzdelávacích účtov na Slovensku..
22. februára 2019

Implementácia výdavkových stropov v SR

Ministerstvo financií SR v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku zorganizovalo workshop k implementácii výdavkových stropov..
6. februára 2019

Sociálna integrácia Rómov

Prebehla odborná diskusia k výsledkom nového Ekonomického prehľadu Slovenska za rok 2019 (OECD Economic Survey of the Slovak Republic 2019), ktorý sa vo väčšej miere venoval výzvam integrácie Rómov..
21. septembra 2018

Ako medzinárodné organizácie vnímajú Slovensko?

IFP na seminári Zastúpenia Európskej komisie hodnotilo aktuálny makroekonomický vývoj a pomenúvalo hlavné ekonomické výzvy v stredno- a dlhodobom horizonte..
26. júna 2018

Bariéry zamestnanosti žien. Ako na ne?

Na konferencii HN TOP 10 žien slovenského biznisu IFP prezentovalo výsledky žien na trhu práce spolu s návrhmi opatrení v oblasti zlepšenia zosúladenia rodinného a pracovného života žien na Slovensku..
18. júna 2018

Šedivieme pomalšie

IFP na konferencii MPSVaR reagovalo na správu Európskej komisie o starnutí populácie a na dopady súvisiace s prípadným zavedením stropu na dôchodkový vek..
27. apríla 2018

Potrebuje slovenský trh práce viac imigrantov?

IFP na spoločnom seminári Zastúpenia EK na Slovensku a INEKO prezentovalo zistenia o nedostatkoch slovenského trhu práce..
14. decembra 2016

Ako merať prevádzkovú (ne)efektívnosť

Cieľom seminára bolo priblíženie možností nástroja DEA (Data envelopment analysis) na hodnotenie prevádzkovej efektívnosti inštitúcií, viac sa dozviete v priloženej prezentácii..
16. novembra 2016

Seminár pre NKÚ

IFP v spolupráci s ÚHP zorganizovalo pre NKÚ seminár na témy tvorby makroekonomických a daňových prognóz, priebehu Európskeho semestra a Národného programu reforiem a tiež o prístupe Hodnota za peniaze. Kliknite sem, aby ste sa o týchto témach mohli dozvedieť viac.
Marcin z Pixabay
7. apríla 2016

Dopravné dáta a modely na Slovensku

V spolupráci so Žilinskou univerzitou sme zorganizovali workshop o dopravných modeloch a dopravných dátach na Slovensku. Pre viac informácií o dostupnosti a kvalite dát určených na dopravné modelovanie a odhad socioekonomických vplyvov spojených s dopravnými politikami kliknite sem.