Archív pre zančku: pro bono

22. mája 2024

Angažujeme sa pri zvyšovaní kvality a kvalifikovanosti ľudí v štátnej a verejnej správe

Aj my sa aktívne angažujeme v rozvojovom programe Public leadership Academy (PLA)..
13. februára 2023

Inkluzívny dialóg k znižovaniu emisií uhlíka

8. mája 2022

Na deň matiek