Spotreba domácností ťahá infláciu

Spomalenie inflácie v Eurozóne potiahli najmä lacnejšie energie. Pokles reálnych miezd dostatočne nepribrzdil spotrebu domácností, ktorá ostáva silná najmä v službách. Výsledkom sú pretrvávajúce zvýšené inflačné tlaky, ktoré sa premietajú do rastúcich úrokových očakávaní a zdražujú dlhové financovanie v Eurozóne. Skrotenie inflácie tak potrvá dlhšie než sa čakalo. 

Februárová inflácia v Eurozóne negatívne prekvapila. Hoci rast cien začína spomaľovať, pokles je pomalší než sa očakávalo. Dôvodom je silná domáca spotreba, čo indikoval aj februárový index nákupných manažérov v sektore služieb. Pretrvávajúci vyšší dopyt dáva predávajúcim väčšiu voľnosť pri určovaní cien, čo zosilňuje inflačné tlaky.

Pomalší pokles inflácie sa nepáči ani guvernérom európskych centrálnych bánk. Tí naznačujú, že boj s infláciou ešte nie je na konci a ďalšie sprísňovanie menovej politiky zo strany ECB je nevyhnutné. Finančné trhy reagujú rastúcimi očakávaniami o budúcej úrokovej miere, ktoré sa premietajú aj do výnosov štátnych dlhopisov naprieč krajinami EÚ.

Burzové ceny energií na rok 2024 stále klesajú a dosahujú takmer hodnoty spred ruskej invázie. Regulované ceny na Slovensku však v roku 2023 vďaka stanoveniu maximálnych limitov stúpli len mierne. Bez dodatočných opatrení tak elektrina, plyn a teplo pri súčasnom regulačnom rámci v roku 2024 stále výrazne zdražejú.

Autori

Autori