Ochladenie inflácie, ale aj trhu práce

Inflácia v apríli spomalila na 13,8 % a pokles rastu cien zaznamenali aj potraviny. Vývoj v posledných mesiacoch na Slovensku a v zahraničí signalizuje, že rast cien je už za vrcholom. Európska komisia vidí rast eurozóny pozitívnejšie ako v zime. Dôvodom je lepší vývoj v prvom štvrťroku, zvládnutie energetickej krízy a klesajúce ceny energetických komodít. Zamestnanosť v prvom kvartáli po dvoch rokoch prvýkrát poklesla a optimisticky nevyzerajú ani budúce vyhliadky. 

Medziročná inflácia v apríli spomalila na 13,8 %. V porovnaní s minulým mesiacom tempo rastu (medziročné) spomalilo o 1 p. b. Medziročný vývoj stále ovplyvňujú najmä vyššie ceny potravín a energií, vysoké sú však aj rasty cien ostatných tovarov a služieb. Vývoj za posledné mesiace naznačuje, že rast cien v zahraničí je už za vrcholom. Aj keď ceny niektorých agrokomodít (slnečnica, repka, mlieko, maslo) už vykazujú pokles, ceny potravín pravdepodobne výraznejšie klesnú až v druhej polovici roka.

Európska komisia vo svojej jarnej prognóze zrevidovala odhad rastu HDP eurozóny aj väčšiny krajín únie na rok 2023 nahor. Dôvodom je lepšia výkonnosť v prvom kvartáli roka než sa očakávalo. Úspešné presmerovanie energetických zdrojov, ale aj rýchlo sa uvoľňujúce dodávateľské reťazce prispeli k silnejšiemu rastu. Pozitívnym faktorom bol aj pokles cien energetických komodít. Brzdou rastu zostávajú vysoké úrokové sadzby, ktoré budú na horizonte prognózy negatívne vplývať na vládne aj súkromné investície.

Zamestnanosť v prvom štvrťroku medzikvartálne poklesla o 0,1%. Pokles tak potvrdil predbežné indikátory, ktoré v posledných mesiacoch naznačovali spomalenie na trhu práce. Zotavenie zamestnanosti z krízy Covid-19 tak zastavilo tesne pod hodnotami zo záveru roka 2019 a nebyť cudzincov, v minulom roku by bol rast zamestnanosti nižší o až o tretinu. Pozitívne signály nevysielajú ani rýchle údaje zo sociálnej poisťovne, ktoré v apríli ukazujú medzimesačný pokles zamestnaneckých vzťah o 0,1 %.

Autori

Autori