Nebolo to až také zlé

Štatistická revízia zvýšila reálne HDP v roku 2021 o 1,6 mld. EUR a slovenská ekonomika tak zvládla pandémiu lepšie než naznačovali doteraz dostupné údaje. Vďaka vyššiemu rastu sme tak dobehli predkrízovú úroveň rýchlejšie, už v druhom štvrťroku 2021. Uchádzačom o zamestnanie sa darí nachádzať si prácu najlepšie za posledné 3 roky. Klesajúci počet nových pracovných ponúk však môže tento vývoj v najbližšom období otočiť.

Nová štatistická revízia zvýšila reálny rast HDP v roku 2021 z 3 % na 4,9 %. Slovenská ekonomika tak zvládla pandémiu omnoho lepšie ako sme si pôvodne mysleli. K lepšiemu výsledku prispela najmä vyššia spotreba domácností a investície do fixného kapitálu. V roku 2021 pozitívne prispel aj vývoj čistého exportu a zásob. V peňažnom vyjadrení bol reálny HDP vyšší zhruba o 1,6 mld. EUR a predkrízovú úroveň dobehla ekonomika už v druhom štvrťroku 2021. Štatistický úrad reviduje HDP na základe podnikových výkazov, ktoré prichádzajú s časovým oneskorením.

Uchádzačom o zamestnanie sa darí nachádzať si prácu najlepšie za uplynulé 3 roky. Pravdepodobnosť, že bude kandidát úspešný rastie aj napriek zhoršujúcim sa vyhliadkam v dopyte po pracovných silách. Najväčšiu šancu nájsť si zamestnanie majú kandidáti na západnom Slovensku, no v marci boli relatívne úspešní aj uchádzači v Zvolene a Košiciach.

Znižovanie počtu voľných pracovných miest spolu s poklesom nových pracovných ponúk však predznamenáva ochladenie na trhu práce v najbližšom období. Pozitívne očakávania o budúcej zamestnanosti majú len stavebníci, zatiaľ čo vo zvyšku ekonomiky sú zamestnávatelia vo svojich vyhliadkach opatrní.

Autori

Autori