Na Slovensku máme plné ruky práce

Na Slovensku klesol za uplynulých 20 rokov počet odpracovaných hodín na zamestnanca najvýraznejšie, no stále pracujeme dlhšie než je priemer EÚ. Nízku mieru zamestnanosti kompenzujeme vyšším počtom odpracovaných hodín. Kým priemerný zamestnanec v SR strávi v práci týždenne takmer 40 hodín, vo zvyšku EÚ je to len 37 hodín. Najväčšími workoholikmi sú Gréci s vyše 41 hodinovým pracovným týždňom. Nadpriemerne sa pracuje aj v Poľsku, Bulharsku a Rumunsku. Dlhý pracovný týždeň v týchto krajinách vysvetľuje spolu s vyšším relatívnym podielom živnostníkov aj štruktúra ekonomiky, kde viac ľudí pracuje v relatívne časovo náročných odvetviach ako poľnohospodárstvo, reštaurácie a hotely. Najmenej hodín v práci trávia zamestnanci v Holandsku, Dánsku a Nemecku. V produktivite na odpracovanú hodinu však patria tieto krajiny k lídrom EÚ.

Dĺžka pracovného času sa v uplynulých rokoch skrátila v takmer celej EÚ. Dôvodov je viacero, od technologického pokroku, cez vyššiu mieru participácie, nárast podielu kratších pracovných úväzkov až po zmenu v štruktúre ekonomiky. Pandémia ubrala z pracovného času ešte výraznejšie, kedy viacero krajín namiesto znižovania pracovných miest krátilo odpracované hodiny.

Slovensko patrí popri Lotyšsku a Česku ku krajinám, kde počet odpracovaných hodín na zamestnanca za uplynulých 20 rokov klesol najvýraznejšie. Jednak došlo k určitej korekcii smerom k priemeru EÚ, kedy sme v roku 2001 patrili ku krajinám s najdlhším pracovným časom. Zároveň sa u nás výrazne znížil podiel zamestnancov v poľnohospodárstve a priemysle v prospech služieb, kde sa v priemere pracuje menej.

Jedným z hlavných dôvodov kratšieho pracovného týždňa v EÚ je nárast počtu pracovných úväzkov. Slovensko však výrazne zaostáva. Skrátený úväzok využíva len 3,1 % Slovákov, čo je po Bulharsku najmenej v EÚ. Naopak čiastočným úväzkom sa darí v Holandsku, kde pred pandémiou pracoval kratšie až každý druhý Holanďan. Využívanie čiastočných pracovných úväzkov môže pomôcť zvýšiť nízku mieru zamestnanosti na Slovensku predovšetkým medzi študentmi, matkami s malými deťmi a dôchodcami. Dodatočná ponuka práce zároveň pomôže doplniť chýbajúci nedostatok pracovnej sily, ktorý na Slovensku deklaruje až 30 % opýtaných firiem.

Autori

Autori