Kariérne konce a prestupy na trhu práce

Slovenský trh práce v posledných mesiacoch výraznejšie spomalil. Pokles počtu zamestnancov je odrazom ochladenia zahraničných ekonomík a zvýšených odchodov do predčasného dôchodku. Časť zamestnancov sa pravdepodobne presunula medzi živnostníkov, ktorých počet po skončení pandémie prudko rástol. Nemecký zahraničný obchod a objednávky v automobilovom priemysle v závere roka oslabili. Tieto správy vysielajú negatívny signál pre slovenských exportérov. 

Trh práce dopláca na ochladenie v zahraničí, ale aj na domáce faktory. Zamestnanosť meraná počtom zamestnaneckých vzťahov zo Sociálnej poisťovne kontinuálne klesá od apríla minulého roka. V januári sme evidovali o 21 tisíc menej zamestnancov než v minulom roku, čo predstavuje medziročný pokles cez 1 %. Najviac pracovných miest ubudlo v exportne orientovanom priemysle ale aj v nízko-kvalifikovaných službách ako obchod, doprava, ubytovanie a reštaurácie. Medzimesačne zaniklo vyše 7 tisíc pracovných miest, čo je najvyšší prepad od júna 2020.  

Vlna zvýšených odchodov do predčasného dôchodku mohla znížiť rast počtu zamestnancov v roku 2023 približne o 0,7 až 1,1 p. b. Ku koncu minulého bolo evidovaných takmer 47 tisíc žiadostí o predčasný dôchodok. V minulosti bol pritom priemerný ročný počet žiadateľov o túto dávku len cca 14 tisíc. Časť zamestnancov sa pravdepodobne presunula medzi živnostníkov. Ich počet sa najviac zvýšil v priemysle, stavebníctve ale aj v nízkokvalifikovaných službách. Podiel živnostníkov na zamestnanosti u nás narástol od roku 1995 najviac spomedzi krajín EÚ. Takmer celý rast počtu SZČO bol za uplynulých 25 rokov generovaný skupinou živnostníkov bez zamestnancov, čo otvára otázky ohľadom ich motivácie a prípadného zneužívania systému. Ich podiel na celkovom počte SZČO predstavuje až 82 % a je piaty najvyšší v EÚ. Najväčšiu skupinu samostatných živnostníkov nájdeme v stavebníctve, kde je takto evidovaný každý tretí živnostník. 

Nemecký zahraničný obchod zaznamenal v decembri výraznejšie ochladenie. Oproti novembru sa ich nominálny export medzimesačne znížil o 4,6 % a import až o 6,7 %. Pokles dovozu je obzvlášť dôležitý pre slovenských exportérov, keďže Nemecko je náš hlavný obchodný partner. Negatívne signály vysielajú aj decembrové objednávky v automobilovom priemysle, ktoré v Nemecku oproti predchádzajúcemu mesiacu poklesli o 15 %. Slovenský export zažil výraznejší pokles už v novembri, no vývoj v najväčšej ekonomike EÚ naznačuje, že negatívny trend môže pretrvávať aj v ďalších mesiacoch. 

Autori

Na stránke v sekcii dáta a štatistiky nájdete aktuálne údaje o tržbách z eKasy, cenách energetických a poľnohospodárskych komodít.

Autori