Fiškálny kompakt

Fiškálny kompakt je medzivládnou zmluvou o fiškálnej zodpovednosti. Jej zavedenie do praxe prinieslo povinné uplatňovanie pravidla vyrovnaného štrukturálneho rozpočtu a aplikáciu korekčného mechanizmu v prípade výraznej odchýlky od tohto pravidla.

Prehľad vyhodnotení pravidla vyrovnaného rozpočtu, tzv. fiškálny kompakt (od r. 2022):

Steve Buissinne
Steve Buissinne