Dáta a štatistiky

Jednou z našich kľúčových činností je sledovanie a vyhodnocovanie vývoja slovenskej ekonomiky, fiškálnej politiky a reformného pokroku Slovenska. Za týmto účelom zverejňujeme časové rady a vývoj vybraných údajov, štatistík a indikátorov, ktoré spracovávame a využívame pri svojej práci.

Prehľad publikovaných štatistík a údajov:

27. septembra 2023

Inflácia

27. septembra 2023

Úspešnosť výberu DPH

27. septembra 2023

Fiškálne indikátory

27. septembra 2023

Daňová asignácia

Image by rawpixel.comImage by rawpixel.com
27. septembra 2023

Tržby z eKasy