Dáta a štatistiky

Jednou z našich kľúčových činností je sledovanie a vyhodnocovanie vývoja slovenskej ekonomiky, fiškálnej politiky a reformného pokroku Slovenska. Za týmto účelom zverejňujeme časové rady a vývoj vybraných údajov, štatistík a indikátorov, ktoré spracovávame a využívame pri svojej práci.

Prehľad publikovaných štatistík a údajov:

freepik
28. mája 2024

Inflácia

25. apríla 2024

Daňová asignácia

Image by rawpixel.comImage by rawpixel.com
17. apríla 2024

Tržby z eKasy