Aktivity - semináre a prezentácie

O čom diskutujeme a ako sa angažujeme verejne? Nielen o aktuálnych ekonomických témach radi diskutujeme na rôznych fórach: na akademickej pôde, verejných diskusiách, analytických workshopoch, na pôde medzinárodných inštitúcií, v médiách a pod.

Prehľad našich aktivít:

17. mája 2023

Reality summit 2023