Automobilky vykročili do nového roka ľavou nohou

Slovenské automobilky zaznamenali v úvode roka poklesy v tržbách, produkcii, ale aj v nových objednávkach. Negatívny vývoj automobilového priemyslu zažíva aj západná Európa, ktorá bojuje s prebiehajúcou transformáciou odvetvia smerom k elektromobilite. Americká ekonomika preukazuje svoju odolnosť, čo sa odráža v pozitívnejšej prognóze MMF. Silný domáci dopyt a napätý trh práce v USA však spomaľujú pokles inflácie, čo odsunie znižovanie úrokových mier. V kontraste, rýchlejší ústup inflácie v eurozóne otvára dvere skoršiemu zníženiu sadzieb ECB. Očakávania nižších sadzieb v eurozóne vytvárajú výraznú medzeru vo výkonnosti medzi akciovými trhmi v prospech eurozóny.   

Slovenský automobilový priemysel zažíva veľmi slabý úvod roka. V prvých dvoch mesiacoch medziročne klesli tržby, produkcia, export aj nové objednávky. Podobný nepriaznivý vývoj zažíva aj odvetvie výroby automobilov v západnej Európe, kde negatívny trend v produkcii pozorujeme aj v Nemecku, Francúzsku a Taliansku. Tradičné európske automobilky bojujú s prebiehajúcou transformáciou odvetvia smerom k elektromobilite a sú vystavené čoraz väčšej konkurencii čínskych automobiliek. Okrem čínskej konkurencie zasiahol dopyt po európskych elektromobiloch aj predčasné ukončenie poskytovaných dotácii v Nemecku, čo viedlo k prepadu registrácii elektromobilov v marci takmer o 30 % medziročne.

Americká ekonomika v posledných mesiacoch vysiela množstvo pozitívnych signálov o svojej odolnosti. To sa odrazilo aj na prognóze MMF, ktorý revidoval očakávaný ekonomický rast USA v tomto roku na 2,8 % z predchádzajúcich 1,5 %. Robustný spotrebiteľský dopyt pri stále pevnom trhu práce však vytvára cenové tlaky, ktoré napriek reštriktívnej menovej politike amerického FEDu nepoľavujú.

Odolný spotrebiteľský dopyt v USA sa odrazil aj na nečakane vysokej marcovej inflácii, ktorá vzrástla k 3,5 %. Naopak, eurozóna zaznamenala tretí mesiac stabilného poklesu dynamiky cien. Inflácia v eurozóne zvoľnila na 2,4 % a je tak na dosah inflačnému cieľu ECB. Dôvodom je však aj stagnácia ekonomiky, ktorá podľa MMF posilní v tomto roku len o 0,8 %. Nižšia inflácia a pomalší ekonomický rast v eurozóne však otvárajú dvere pre začiatok uvoľňovania menovej politiky. Finančné trhy v súčasnosti očakávajú, že ECB prinesie prvý pokles úrokových sadzieb na svojom zasadaní v júni. Naopak, vyššia inflácia v USA pravdepodobne oddiali rozhodnutie o znižovaní sadzieb. Očakávania nižších sadzieb v eurozóne vytvárajú výraznú medzeru vo výkonnosti medzi akciovými trhmi v prospech eurozóny.   

Autori

Na stránke v sekcii dáta a štatistiky nájdete aktuálne údaje o tržbách z eKasy, cenách energetických a poľnohospodárskych komodít.

Autori