• Aktuálna prognóza

Prognóza príjmov a výdavkov na roky 2024 až 2028

Prognóza príjmov a vybraných výdavkov verejnej správy (jún 2024)

  • Aktuálna prognóza