Prognóza príjmov a výdavkov na roky 2023 až 2027

Prognóza príjmov a vybraných výdavkov verejnej správy (december 2023)