Makroekonomická prognóza

Makroekonomická prognóza na roky 2023 – 2027 (november 2023)